Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: เคล็ดไม่ลับการวางตำแหน่งติดแอร์ที่ดี!

บริหารจัดการอาคาร: เคล็ดไม่ลับการวางตำแหน่งติดแอร์ที่ดี! แอร์หรือเครื่องปรับอากาศ ถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง มีหน่วยเป็น BTU สามารถปรับอุณภูมิของอากาศในสถานที่ ทำให้ที่อาศัยไม่ร้อน เย็น จนเกินไป หรือ จะรักษาสภาวะอากาศให้คงที่ และ ยิ่งบ้านเรามีอากาศที่ร้อนอบอ้าว ก็มักจะนำเครื่องปรับอากาศมาใช้เพื่อลดอุณภูมิให้เย็นลง เครื่องปรับอากาศมีทั้งแบบติดผนัง และแบบเคลื่อนที่ จะทำงานในรูปแบบการถ่ายเทความร้อน

Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: วิธีตรวจเช็คอาการแอร์เบื้องต้น

บริหารจัดการอาคาร: วิธีตรวจเช็คอาการแอร์เบื้องต้น ถ้าแอร์เกิดอาการผิดปกติ แล้วเรารู้ถึงสาเหตุการผิดปกติเหล่านั้นก่อน น่าจะทำให้รักษาแอร์ให้อยู่กับเราได้นานขึ้น ดังนั้น เราควรจะรู้วิธีในการสังเกต และแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเบื้องต้น

Categories
News

บริการทำความสะอาด: ทำความสะอาดโซฟา ให้เนี๊ยบ ลดการสะสมของฝุ่น

บริการทำความสะอาด: ทำความสะอาดโซฟา ให้เนี๊ยบ ลดการสะสมของฝุ่น ถ้าหากพูดถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สำหรับตกแต่งบ้านและสามารถใช้งานได้
ที่เราคิดถึงหากจะเรามีบ้านสักหลัง และอยากจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้สำหรับตกแต่งบ้านและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้